دوره آموزشی فن بیان

فن بیان یعنی چی؟ مجموعه ای از روش‌ها و تکنیک‌ها برای بیان مناسب و مؤثر فن بیان یعنی هنر سخن…

رایگان!

شناخت رسالت، استعداد و توانمندیها در زندگی شخصی و شغلی

کشف معنای زندگی و رسالت(ماموریت) شخصی

 

 

147,000 تومان
رایگان!